Lärande som betyder något.

Vi på Qrio skapar lärande som betyder något för samhället, människor och organisationer.

         Vi tar tag i de riktiga utmaningarna, genom att visa fungerande exempel och perspektiv som bryter mot rådande tänkande och öppnar vägar till nya beteenden.

Budgetlös styrning. Som fungerar.

Budgetlös styrning

En genomsnittlig ledningsgrupp dumpar en femtedel av sin tid på att skapa och följa upp budgeten.

Trots att alla känner till problemen, där vi knuffar in varandra i ett suboptimerande spel och riskerar att vaggas in i en förrädisk känsla av kontroll. Värst är nog hur budgetstyrningen ligger som en systemhindrande faktor för värdeskapande utvecklingsarbete.

Men hur ser en budgetlös styrning ut? Hur uppnås starka prestationer och hur säkerställs resultaten?

Programmet klart inom kort

Lågenergihus. Exemplen som nått målen.

Nollenergihus. Befintliga och nya byggnader

Byggnader står för 40 procent av den svenska energianvändningen. Riksdagen har beslutat att denna energianvändning ska minska med 20 procent till år 2020 och med hela 50 procent till år 2050.

Det är en stor men helt nödvändig utmaning. Vi måste ju nå klimatmålen.

Några framsynta bostadsbolag och kommuner har genomfört lyckade projekt – både av befintliga och nya byggnader – som klarar miljömålen, förbättrar inomhusklimatet och är lönsamma.

Programmet klart inom kort. Lär av de goda exemplen. Flerbostadshus, förskolor och skolor.

Vad brinner du för?

Dummy

Vi ägnar oss helt åt lärande som är viktigt på riktigt. Brinner du också för en utmaning inom ett område där du har djup erfarenhet?

Gå från tankar till handling tillsammans med oss.

Qrio Reflections.

Dummy

Sammanfattningar av lärdomar och reflektioner kring våra tidigare evenemang. Vi bjuder.

Prenumerera på lärande från tidigare evenemang.

info@Qrio.se | +46707952929 | Qrio är en del av Lean Competence Sweden AB, orgnr 556829-4739.